Misiune si Viziune

VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC "GH. LAZAR" - AVRIG

Scumpă nu este persoana bine educată, ci cea insuficient educată care părasește școala cu o formație șubreda sub raport intelectual, moral sau estetic; reciclarea unei astfel de persoane predispuse la compromisuri, impostură, delicventa, va costa mult și va fi anevoioasă”

                                                                               (George Vaideanu – “Educația între milenii”)

• Unirea forțelor pentru realizarea unui proces instructiv de calitate, astfel încât să se atingă toate standardele educaționale actuale;
• Creșterea calității actului educațional și oferirea unui mediu propice dezvoltării competențelor și aptitudinilor cerute de societate;
• Să fie promovată valoarea și valorile;
• Să se insufle elevilor siguranța de sine, libertatea de a alege, precum și forța necesară de a înfrunta obstacolele unei competiții;
• Să-și descopere abilitățile și să-și cunoască propriile forțe;
• Să-și dezvolte spiritul critic conștientizând responsabilitățile care le revin în cadrul unei comunități;
• Să-și dezvolte trăsăturile artistice și să-și folosească la maxim talentul și potențialul în toate domeniile: social, artistic sau sportiv;
• Asigurarea pentru fiecare elev, indiferent de sex, etnie sau religie, a șanselor egale pentru educație și cultură, dezvoltare personală în parteneriat cu actorii sociali, promovând cooperarea, toleranța și spiritul de echipă;
• Să depășim rolul de simplu formator pe care l-am avut în trecut și să facem pasul „ de la un învățământ pentru toți, la unul pentru fiecare „ • O mare familie în care să se găsească canale de comunicare optime, dialog atât între membrii săi (profesori, elevi), cât și cu mediul extern (comunitate locală, părinți, alte organizații sau parteneri);
• Instituție competitivă, capabilă să asigure standardele instructiv- educative pentru elevii ei, capabilă să dea absolvenți pregătiți să facă față cerințelor unei societăți democratice, deschise și în continuă schimbare;
• Elevi europeni capabili să facă față cerințelor contemporane.