Primăria orașului Avrig anunță încheierea proiectului “Extindere, mansardare corp B și refacere șarpantă corp A la Liceul Teoretic  „GHEORGHE LAZĂR” Avrig str. Horea nr. 27, și asigurarea dotărilor
necesare” finanțat în cardrul Programului Operațional Regional, axa prioritară 3 – “Îmbunătățirea
înfrastructurii sociale”, domeniul de intervenție 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, având ca  autoritate de management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.


Proiectul a fost derulat in perioada  29.03.2010-29.12.2013 și a avut o valoare totală de 5.340.943,87 lei, din care 3.479.147,31 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul European pentru Dezvoltarea Regională.


În urma implementării proiectului s-au realizat:
    – construcția unu corp nou de clădire, pe 4 niveluri, ce găzduiește: 7 săli de clasă, laborator de chimie, laborator de fizică, laborator de biologie, centru de informare și documentare;
    – dotarea cu mobilier a noilor săli de clasă și a laboratoarelor;
    – dotarea cu echipamente IT (calculatoare, imprimante, video-proiectoare, ș.a.m.d.);
    – dotarea laboratoarelor cu echipamente și instrumentar;
    – mansardarea corpului de clădire existent și crearea unor cabinete pentru personalul didactic;
    – refacerea șarpantei corpului existent;
    – amenajarea de ternuri de sport;
    – realizarea împrejmuirii incintei liceului;
    – refacerea mediul ambiant prin amenajare gazon şi plantare de pomi.


Personă de contact: ALDEA CRISTINA tel: + 40 732 950 340 e-mail: office@primaria-avrig.ro
Data publicării: 24 Decembrie 2013