Ersamus +

Liceul nostru a obținut acreditarea Erasmus, în următorii 4 ani, mai multe cadre didactice și elevi ai liceului vor participa la schimburi de experiență, LIFE SHADOWING EXPERIENCE, JOB SHADOWING EXPERIENCE și la programe de formare profesională în străinătate. Aceste experințe și formări vor conduce la o îmbunătățire semnificativă a procesului instructiv-educativ și a rezultatelor elevilor noștri.