Există o primă informație despre vechimea școlii din Avrig în Statutul din 13 octombrie 1582, emis de magistratul orașului Sibiu, ca autoritate superioară a satului Avrig. În privința învăţătorului, statutul prevedea obligația ca acesta să locuiască în incinta şcolii, cu sarcina ca ”în fiecare sâmbătă şi de sărbători, la ora 8 seara, să tragă clopotul, pentru ca tinerii să se ducă acasă la părinţii lor”.

Școala din Avrig construită în 1872

Prezentarea evoluției liceului:

De numele marelui cărturar din Avrig se leagă numeroase licee din țară, dar cum este firesc cel din Avrig se mândrește să poarte un nume cu o asemenea valoare pentru învătământul romanesc. Liceul Teoretic din Avrig a luat ființă în toamna anului 1961 având denumirea de “Liceul de Cultură Generală Gheorghe Lazăr” din Avrig.

Funcționează fără întrerupere până astăzi, pe băncile lui s-au pregătit generații numeroase de tineri elevi, unii dintre ei au urmat învățământul superior și au marcat viața stiințifică, artistică, culturală sau militară cu numele lor și cu pregătirea asimilată în cadrul liceului nostru.

Școala din Avrig 1954

În anul 1949 s-a construit prin eforturile comunității locale, primul sediu al liceului, în care va funcționa din 1961 până în 1985, când va fi mutat din motive ecomomice la Mârsa.

După Revoluție, în 1990 va fi reînființat la Avrig ca liceu teoretic, și funcționează până astăzi în fosta clădire a Școlii Generale, la care s-a mai construit un corp de clădire.

Din anul 2006 datorită descentralizării învățământului preuniversitar, liceului îi vor fi adăugate în componență și grădinițele cu întregul lor patrimoniu, astfel că de acum liceul va funcționa cu toate formele de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.