În perioada 26 martie – 1 aprilie, profesorii Luca Marcel Octavian, director, și Ionusiu Horea Alexandru, profesor de informatică, de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig, județul Sibiu, au participat la un curs de formare structurat, organizat în cadrul programului Erasmus+, cu tema „Aplicații și instrumente pentru e-learning, învățământ la distanță și web design”, care a avut loc în Puerto de la Cruz, Tenerife.

De-a lungul celor șapte zile de instruire intensivă, cei doi profesori români și-au aprofundat cunoștințele în domeniul e-learning și au învățat să folosească o serie de aplicații și instrumente de înaltă calitate. Printre acestea de numără Weblly, Gartic Phone, Genially, Canva, Learning Apps, Wordwall, Asana, Trello, Padlet, Kialo, Looka, Scratch, LyricsTraining și Bamboozle.

 

„Aceste aplicații au fost alese cu scopul de a îmbunătăți procesul de învățământ și a crea conținut atractiv și interactiv pentru elevi. Participarea la curs ne-a oferit oportunitatea de a ne conecta cu profesori din țări europene, de a schimba idei și bune practici în domeniul învățământului preuniversitar”, au transmis profesorii.

De asemenea, experiența Erasmus+ contribuie la dezvoltarea profesională și managerială a participanților, la îmbunătățirea calității educației în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și nu în ultimul rând, optimizarea activității didactice a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” din Avrig, în concordanță cu nevoile elevilor. Participanții la curs vor aplica la clasă și în activitatea managerială apps-urile învățate, vor promova si disemina aplicațiile atât la nivel instituțional, cadrelor didactice din unitatea de învățământ, cât și la nivel județean, la cercurile pedagogice.

Programul Erasmus+ – cursuri de formare pentru cadre didactice a oferit profesorilor români oportunitatea de a se perfecționa în domeniul e-learning și de a aduce plus valoare unității școlare pe care o reprezintă, prin aplicarea unor metode eficiente în procesul educațional și managerial.

Liceul Teoretic „Gheoghe Lazăr” din Avrig este membru în anul școlar 2022-2023, în consorțiul acreditat 2020-2027 în programul Erasmus+ al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Foto principală: Luca Marcel Octavian, director (foto stânga), și Ionusiu Horea Alexandru, profesor de informatică (foto dreapta)