Precizări – condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice

Pentru ocuparea posturilor didactice la Liceul Teoretic ”Gh.Lazăr” Avrig au fost stabilite următoarele condiții specifice:

1. calificativ ”foarte bine” in ultimii patru ani scolari / sau pentru perioada lucrată dacă e mai mică de 4 ani,

2. minim nota 9 (nouă) obținută la inspecția la clasă în specialitatea postului.