Regulament de Organizare și Funcționare

modificari la Regulamentul cadru de functionare

Titlul 1 .DISPOZITII GENERALE

Capitolul 1. Cadrul de reglementare. Principii de organizare

Capitolul 2. Managementul Liceului Teoretic „Gh.Lazar”Avrig

Capitolul 3. Personalul Liceului Teoretic „Gh.Lazar”Avrig

Capitolul 4. Evaluarea Liceului Teoretic „Gh.Lazar”Avrig

Titlul 2. Organisme funcţionale la nivelul liceului

Capitolul 1. Organisme funcţionale

Capitolul 2. Responsabilităţi funcţionale ale personalului didactic

Capitolul 3. Comisiile

Titlul 3. Beneficiarii primari ai educaţiei

Capitolul 1. Calitatea de beneficiar primar al educaţiei

Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei

Capitolul 3. Consiliul elevilor

Capitolul 4. Activitatea educativă extraşcolară

Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei

Capitolul 6. Transferuri

Titlul 4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a grădiniței

Anexa 2 ROF Gradinite

Titlul 5. Parteneri educaţionali

Anexa 3 Repartizare sali de clasa

Anexa 4 Audiente directori

Anexa 5 Program de lucru

Anexa 7 Reguli in caz de incendiu

AnexA 8 Serviciul de PERMANENTA scoala

ANEXA 9 Serviciul pe scoala CD 2015-2016

Anexa 10- Serviciu sala de sport

Anexa 11. Regulament elevi pentru sala de sport

Anexa 12 Graficul orelor de Consiliere Parinti

Anexa 14 COMISII ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII

ANEXA 15 Tinuta scolara

Anexa 16 Contractul educational

Anexa 17. Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă

Anexa 18. Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei, jandarmeriei, poliţiei, ambulanţei

Anexa 19. Nomenclatorul actelor de violenţă

Capitolul 1 Statutul Asociatiei de parinti

Capitolul 2. Forme de organizare a părinţilor

Capitolul 3. Contractul educaţional

Capitolul 4. Alţi parteneri educaţionali

Circumscriptie

Organigrama