Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar:

Ministerul Educaţiei Naţionale